Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

worldjudge2012.blogspot.com: Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; Ξεχάστε όσα ξέρατ...

worldjudge2012.blogspot.com: Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; Ξεχάστε όσα ξέρατ...: Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug Copp στο ‘ Triangle of Life’, επιμέλεια έκδοσης από τον Larry Linn του MAA Safety Committee , 13/4/04...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου